خریدار ضایعات منزل

بهترین خریدار لوازم ضایعاتی و خراب منزل

برای فروش انواع ضایعات خراب و به درد نخور منزل با ما تماس بگیرید

ما خریدار ضایعات و کهنه منزل به صورت کلی و جزئی هستیم

برای فروش انواع ضایعات خراب و به درد نخور منزل با ما تماس بگیرید

09195800051

09128751083