خریدار ضایعات

خریدار انواع ضایعات به قیمت روز

برای فروش انواع ضایعات خود با ما در تماس باشید

خریدار ضایعات به قیمت بالا

برای فروش انواع ضایعات خود با ما در تماس باشید

09195800051

09128751083